DLA ZESPOŁU NAUKOWEGO

W pojęciach pracowników w zakładzie, instytucie czasem utożsamia się władzę kierowniczą z autorytetem, co nie jest słuszne. Relacja kierownik– podwładny wynika ze struktury, z organizacji, z umowy i nie wymaga po­parcia pojęciem autorytetu, zwłaszcza w sensie autorytetu naukowego. Auto­rytet w tym rozumieniu, w sensie ścisłym, może powstać w środowisku tylko w sposób niewymuszony, drogą wytwarzania się uznania dla danej jednostki, nie może wyniknąć z tytułu nominacji, nawet najwyższej. Oczywiście, dla pracy zespołu naukowego — czy to malej grupy roboczej, czy dużego instytutu — jest bardzo pożądane, aby kierownik był rzeczywiście autorytetem dla wszystkich członków zespołu lub przynajmniej dla większości.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *