Lemken opal 90 zapotrzebowanie mocy

Podobnie jak w przypadku przemysłu, we wczesnym okresie przeobrażeń stosowano niekorzystne założenia polityczne również w rolnictwie – działające wstecz odsetki, zarówno od istniejących, jak i od nowo zaciągniętych kredytów, znaczne pogorszenie wymiany handlowej w kategoriach relacji rolniczych nakładów produkcyjnych w stosunku do wyników produkcji, konkurencja ze strony eksportu subwencjonowanego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, zarówno na rynku krajowym, jak i na tradycyjnych rynkach eksportowych. Wszystkie te posunięcia doprowadziły do znacznego spadku dochodów wsi w porównaniu z poziomem osiąganym w miastach (zamiast wcześniejszej polityki zmierzającej do równowagi miasto/wieś). W polskim rolnictwie destruktywne założenia gabinetów rządzących we wczesnym okresie przeobrażeń manifestowane są utożsamianiem modernizacji z wyniszczeniem wiejskiego ruchu spółdzielczego, jak również z wyniszczeniem rodzinnego gospodarstwa wiejskiego. W ten sposób w całym sektorze został osłabiony potencjał wychodzenia na przeciw popytowi.
Po przejściowym okresie wsparcia cenowego, nieznacznego w porównaniu do norm europejskich CAP, a spowodowanego napływem na polski rynek subwen­cjonowanej żywności pochodzącej z Europy, Strategia dla Polski przewiduje zwiększenie nakładów na rzecz rolnictwa oraz położenie nacisku na wielostron­ny rozwój wsi. Przypadkowo, tego typu podejście jest zbieżne z najnowszymi zasadami „zintegrowanej polityki wobec wsi” prezentowanej przez Unię Euro­pejską. Te założenia polityczne związane są zarówno z zasadami rozwoju regionalnego, jak i z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska.
Polskie rolnictwo charakteryzuje się znaczną liczbą produkcyjnych gos­podarstw rolniczych o powierzchni poniżej 2 hektarów. Ostatnio w ramach procesów restrukturyzacyjnych następuje rozwój, zarówno średnich i dużych gospodarstw rolniczych, jak i małych jednostek, wysoce produktywnych, specjalizujących się w ogrodnictwie.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *