W sferze legislacyjnej

1. Nowelizacja poszczególnych przepisów i uporządkowanie całego systemu prawa ochrony środowiska pod kątem harmonizacji z prawem Unii Europejskiej i wymogami OECD; zakończenie procesu harmonizacji najpóźniej do 2000 r.
2. Dalsze, sukcesywne wprowadzanie do polskiego systemu prawa europejs­kich standardów prawnych dotyczących partycypacji społecznej, zasady „zanieczyszczający płaci”, ocen oddziaływania na środowisko, przeglądów ekologicznych, analiz ryzyka.
3. Wprowadzenie spójnego systemu prawnego w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.
4. Egzekwowanie i rozszerzanie zakresu przepisów prawnych dotyczących certyfikacji i obowiązku oznaczania substancji i towarów niebezpiecznych znakami ryzyka i bezpiecznego stosowania oraz wprowadzania dobrowol­nego systemu znakowania towarów przyjaznych środowisku.
5. Opracowanie i przyjęcie nowych ustaw: o odpadach, o ochronie środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, o chemikaliach.
6. Ratyfikowanie dotychczas podpisanych konwencji oraz podpisanie no­wych konwencji ekologicznych, które mają związek z działaniami proeko­logicznymi prowadzonymi w Polsce i są zgodne z polityką ekologiczną państwa.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *