KARIERY PRACOWNIKÓW NAUKI A AUTORYTET UCZONEGO

W Małej encykłopedii powszechnej PWN znajdujemy określenia: kariera — szybkie zdobywanie przez jednostkę coraz wyższych stanowisk i pozycji w działalności zawodowej, naukowej i społecznej; przechodzenie z pozycji społecznie niżej cenionych na pozycje wyżej cenione w danym społeczeństwie; autorytet — społeczne uznanie, prestiż osób, grup i instytucji społecznych, oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach, w zależności od konkretnych warunków historycznych i poziomu rozwoju tego społeczeństwa… Kariera i autorytet Są zatem pojęciami zdecydowanie różnymi, tymcza­sem — w odniesieniu do ludzi nauki — często utożsamianymi. Jeżeli ktoś „marzy o karierze naukowej”, z pewnością myśli nie tylko o osiągnięciu szybkiego awansu w hierarchii akademickiej, lecz również, a może nawet przede wszystkim, o zdobyciu uznanej pozycji uczonego. Dlaczego tak jest?

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *