WAŻNE KONSEKWENCJE

Układ ten w konsekwencjach swych okazał się bardzo ważny, albowiem zapewnił Szwedom dochody w wysokości około jednego miliona złotych polskich, co z kolei pozwoliło im pokryć koszta ich wyprawy do Niemiec w latach 1631 i 1632. Rzecz jasna, skutki tego cła odczuła też boleśnie Rzeczpospolita.O    tym traktacie piei wszy pisał dokładnie poważny historyk Adam Szelągow- ski w źródłowej pracy pt. O ujście Wisły, wielka wojna pruska (Warszawa 1905, s. 351), przy czym jako datę zawarcia układu podał dzień 18 lutego. Opierając się na tej monografii, profesor Wacław Sobieski w Historii po­litycznej Polski, wydanej przez Polską Akademię Umiejętności, powtórzył tę informację. Dziesięć lat później historyk krakowski Marian Cichocki, ogłaszając monografię pt. Mediacja Francji w rozejmie altmarskim (Kraków 1928), stwierdził również, że traktat ten został zawarty 18 lutego 1630 r.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *