POLSCY HISTORYCY

Niech mi będzie wolno na zakończenie przytoczyć jeszcze jeden przykład. Oto niejednokrotnie historycy polscy potępiali znaną, uchwaloną przez szlachtę w 1565 r. ustawę O  autorytecie w naukach historycznych zabraniającą kupcom polskim jeździć po towary za granicę. Powszechnie uważano to za przykład nie tylko błędnej, ale również egoistycznej polityki szlacheckiej. Wybitny uczony Jan Ptaśnik w obszernej monografii zatytuło­wanej Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce (Kraków 1934, s. 365) stwier­dzał z ubolewaniem: „Słynna ta ustawa piotrkowska […] była szczytem samolubnej polityki szlacheckiej”.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *