ŚCISŁE ROZGRANICZENIE

W tej dziedzinie również należy przeprowadzić ścisłe rozgraniczenie między historykami znanymi ze swej sumienności i pra­cowitości a historykami uganiającymi się za pięknymi teoriami niejednokrotnie budowanymi z lekceważeniem faktów i źródeł. Przyjąwszy tę ogólną zasadę, historyk — zwłaszcza młody, stawiający pierw­sze kroki na niwie naukowej — musi pamiętać o dwu rzeczach przy wy­korzystywaniu jakiejś nawet źródłowej pracy poprzedników. Przede wszystkim powinien wziąć pod uwagę czas, w którym powstała książka. Wiadomo prze­cież, że historycy piszący sto lat temu w większości wypadków nie mieli do­stępu do tych wszystkich źródeł, z których my dziś swobodnie korzystamy.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *