Komisja Europejska pod kątem wykonywania kryteriów

Natomiast głównymi czynnikami ograniczającymi inflację będą:
konsekwentna demonopolizacja gospodarki,
ograniczanie liczby przedsiębiorstw trwale nierentownych,
wspieranie polityki przyrostu zdolności produkcyjnych w sektorach i for­mach zdolnych do podjęcia wyzwania międzynarodowej konkurencji,
tworzenie warunków do zawierania trwałych i długoterminowych porozu­mień płacowych między pracodawcami a reprezentacjami pracowniczymi,
konsekwentna, ale elastyczna polityka pieniężna banku centralnego,
wzrost wydajności pracy i obniżanie jednostkowych kosztów produkcji,
redukcja stawek celnych na wyroby produkcji przemysłowej, aż do całkowi­tego ich zniesienia od 1 stycznia 1999 r. (z wyjątkiem ceł na import samochodów osobowych),
zniesienie od 1997 r. podatku importowego.
Rozpoczynając negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska powinna liczyć się z oceną gospodarki przez Komisję Europejską pod kątem wykonywania kryteriów Traktatu z Maastricht. Taka ocena jest prawdopodobna już w 1998 roku. Będzie ona najbardziej wnikliwa w od­niesieniu do poziomu deficytu budżetowego i długu publicznego, ponieważ już od 1994 r. funkcjonują w UE odpowiednie procedury stosowane w tym zakresie wobec krajów członkowskich. Nie można w związku z tym liczyć na łagodne podejście UE do Polski i konieczne jest dalsze redukowanie deficytu i długu.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *