SPÓJNOŚĆ ŚRODOWISKA

Aby więc zapewnić spójność środowiska,’ wydaje się celowe istnienie instytucji, która w swej działalności przekraczałaby granice seminariów i tworzyła wspólną platformę kontaktu uczonych różnych specjalności. Polska Akademia Nauk, którą funkcja koordynatora badań predestynuje do pełnienia takiej roli, nie spełnia jej. Istnienie zaś, a raczej prawidłowe działanie takiej placówki ma wiele pozytywów. Towarzystwo spełnia funkcję czynnika środowiskotwórczego wów­czas, gdy jest dobrze działającym kręgiem obiegu informacji. Tak w działał- ności matematyków funkcjonujące towarzystwo naukowe miałoby niebaga­telny wkład w system oceny łudzi nauki. Możliwa byłaby realizacja postu­latu, aby na ich awanse miało wpływ środowisko, które potrafi ocenić war­tość „swoich” ludzi nauki niż najbardziej skomplikowane systemy punktowe.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *