Główne kryterium wykonawcze

Główne zagrożenie tkwi w inflacji. Jej nawrót — bądź wolniejszy od zakładanego w programie spadek — automatycznie oznaczać będzie mniejszą redukcję stóp procentowych oraz gorsze warunki dla inwestowania i wzrostu gospodarczego.
1. Impulsy inflacyjne mogą być m.in. wynikiem:
wzrostu cen usług i towarów nie będących przedmiotem wymiany z zagranicą,
inercji inflacyjnej, utrzymującej się w następstwie zablokowania zmian zasad indeksacji oraz powolnej prywatyzacji i demonopolizacji,
nadmiernego i niekontrolowanego wzrostu płac.
2. Szybki i niekontrolowany wzrost płac, pochłaniający zyski przedsiębiorstw państwowych, hamujący działalność inwestycyjną oraz prowadzący (przy utrzymaniu dotychczasowych reguł indeksacji emerytur i rent) do wzrostu wydatków budżetowych.
3. Ustanie dopływu netto walut zagranicznych rejestrowanego na rachunku obrotów kapitałów krótkoterminowych oraz nikły dopływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *