Podatek importowy

Został wprowadzony w grudniu 1992 r. w wysokości 6% wartości importu i jest naliczany na wszystkie importowane towary. W 1995 r. stawka podatku importowego została obniżona do 5%, a w 1996 r. do 3%. Od 1997 r. podatek importowy zostanie zlikwidowany.
Zniesienie tego podatku to ważny czynnik ograniczenia inflacji. Potanieje import inwestycyjny i zaopatrzeniowy. Zmniejszy się presja na wzrost cen konsumpcyjnych. Z drugiej strony zaostrzą się warunki konkurencji dla polskich producentów. Stopniowe likwidowanie podatku importowego pozo­stawiło jednak czas na dostosowanie się producentów krajowych do ostrzej­szych warunków konkurencji. W sumie przyczyni się to więc do zwiększenia konkurencyjności krajowej produkcji, co jest jednym z wymogów dostosowy­wania polskiej gospodarki do warunków zliberalizowanego rynku. Tak więc zaprzestanie poboru podatku importowego to także konieczny krok dla wprowadzenia Polski do OECD oraz Unii Europejskiej. Choć zniesienie tego podatku może być odczuwalne w krótkim okresie w dochodach budżetu państwa, rząd traktuje to jako pobudzającą rozwój inwestycję, a niejako koszt budżetowy.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *