Głównym czynnikiem wzrostu PKB

Ważne jest także utrzymanie w miarę stałej stopy wzrostu w kolejnych latach. Pozwoli to racjonalnie i długofalowo planować reformatorskie przedsięwzięcia oraz zwiększać wynikające z nich społeczne korzyści.
Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostanie eksport, którego progno­zowane średnioroczne około dziesięcioprocentowe tempo wzrostu jest wyso­kie, ale możliwe. Czynnikami sprzyjającymi wysokiej dynamice eksportu
będą m. in.:
poprawa konkurencyjności polskich wyrobów, między innymi w następstwie wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicz­nych,
zmiany w strukturze polskiego eksportu na rzecz wyrobów przetworzo­nych,
redukcja barier protekcjonistycznych w ramach Światowej Organizacji Handlu,
normalizacja handlu z krajami WNP oraz republikami bałtyckimi,
rozwój ubezpieczeń kontraktów eksportowych, a zwłaszcza gwarantowa­nych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów w zakresie kredytów średnio- i długoterminowych,
aktywna polityka kursowa, w długim okresie oddziaływająca antyinflacyj­nie oraz proefektywnościowo,
dopłaty do kredytów finansujących eksport inwestycyjny,
ulgi inwestycyjne dla eksporterów w podatku dochodowym,
zwroty VAT i cła od importowanych materiałów i komponentów prze­znaczonych do produkcji eksportowej,
możliwość posiadania bankowych rachunków walutowych przez krajowe podmioty gospodarcze.

Rafał Pado

Cześć, mam na imię Rafał i po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych zająłem się prowadzeniem tego bloga :) Będę na nim ukazywał kunszt, którym jest sztuka!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *